La bolla con cui Innocenzo VIII perseguitò le streghe

Innocentius VIII
Summis desiderantes affectibus
Papae bulla 1484

Innocentius episcopus, servus servorum dei, ad perpetuam rei memoriam. Summis desiderantes affectibus, prout pastoralis sollicitudinis cura requirit, ut fides catholica nostris potissime temporibus ubique augeatur et floreat ac omnis haeretica pravitas de finibus fidelium procul pellatur, es libenter declaramus ac etiam de novo concedimus per quae hujusmodi pium desiderium nostrum votivum sortiatur effectum; cunctisque propterea, per nostrae operationis ministerium, quasi per providi operationis saeculum erroribus exstirpatis, eiusdem fidei zelus et observantia in ipsorum corda fidelium fortium imprimatur.
Sane nuper ad nostrum non sine ingenti molestia pervenit auditum, quod in nonnullis partibus Alemaniae superioris, necnon in Maguntinensi, Coloniensi, Treverensi, Saltzumburgensi, et Bremensi, provinciis, civitatibus, terris, locis et dioecesibus complures utriusque sexus personae, propriae salutis immemores et a fide catholica deviantes, cum daemonibus, incubis et succubis abuti, ac suis incantationibus, carminibus et coniurationibus aliisque nefandis superstitiosis, et sortilegis excessibus, criminibus et delictis, mulierum partus, animalium foetus, terra fruges, vinearum uvas, et arborum fructus; necnon homines, mulieres, pecora, pecudes et alia diversorum generum animalia; vineas quoque, pomeria, prata, pascua, blada, frumenta et alia terra legumina perire, suffocari et extingui facere et procurare; ipsosque homines, mulieres, iumenta, pecora, pecudes et animalia diris tam intrinsecis quam extrinsecis doloribus et tormentis afficere et excruciare; ac eosdem homines ne gignere, et mulieres ne concipere, virosque, ne uxoribus, et mulieres, ne viris actus coniugales reddere valeant, impedire; fidem praeterea ipsam, quam in sacri susceptione baptismi susceperunt, ore sacrilego abnegare, aliaque quam plurima nefanda, excussus et crimina, instigante humani generis inimico, committere et perpetrare non verentur in animarum suarum periculum, divines maiestatis offensam ac perniciosum exemplum ac scandalum plurimorum. Quodque licet dilecti filii Henrici Institoris in praedictis partibus Alemaniae superioris, in quibus etiam provinciae, civitates, terrae, dioeceses et alia loca huiusmodi comprehensa fore censentur, necnon Jacobus Sprenger, per certas partes lineae Rheni, ordinis fratrum Praedicatorum et theologiae professores, haereticae pravitatis inquisitores per literas apostolicas deputati fuerint, prout adhuc existunt, tamen nonnulli clerici et laici illarum partium, quaerentes plura sapere quam oporteat, pro es quod in literis deputationis huiusmodi provinciae, civitates, dioeceses, terrae et alia loca praedicta illarumque personae ac excessus huiusmodi nominatim et specifice expressa non fuerunt, illa sub eisdem partibus minime contineri, et propterea praefatis inquisitoribus in provinciis, civitatibus, dioecesibus, terris et locis praedictis huiusmodi inquisitionis officium exequi non licere; et ad personarum earundem super excessibus et criminibus antedictis punitionem, incarcerationem et correctionem admitti non debere, pertinaciter asserere non erubescunt. Propter quod in provinciis, civitatibus, dioecesibus, terris et locis praedictis excessus et crimina huiusmodi non sine animarum earundem evidenti iactura et aeternae salutis dispendio remament impunita.
Nos igitur impedimenta quaelibet, per quae ipsorum inquisitorum officii executio quomodolibet retardari posset, de medio submovere, et ne labes haereticae pravitatis aliorumque excessuum huiusmodi in perniciem aliorum innocentium sua venena diffundat, opportunis remediis, prout nostro incumbit officio, providere volentes, fidei zelo ad hoc maxime nos impellente, ne propterea contingat provincias, civitates, dioeceses, terras et loca praedicta sub eisdem partibus Alemaniae superioris debito inquisitionis officio carere, eisdem inquisitoribus in illi officium inquisitionis huiusmodi exequi licere et ad personarum earundem super excessibus et criminibus praedictis correctionem, incarcerationem et punitionem admitti debere, perinde in omnibus et per omnia acsi in literis praedictis provinciae, civitates, dioeceses, terrae et loca ac personae et excessus huiusmodi nominatim et specifice expressa forent, auctoritate apostolica tenore praesentium statuimus. Proque potiori cautela literas et deputationem praedictas ad provincias, civitates, dioeceses, terras et loca necnon personas et crimina huiusmodi extendentes, praefatis inquisitoribus, quod ipsi et alter eorum, accersito secum dilecto filio Joanne Gremper, clerico Constantiensis dioecesis, magistro in artibus, eorum moderno seu quovis alio notario publico, per ipsos et quemlibet eorum pro tempore deputando in provinciis, civitatibus, dioecesibus, terris et locis praedictis contra quascumque personas, cuiuscumque conditionis, et praeeminentiae fuerint, huiusmodi inquisitionis officium exequi ipsasque personas, quas in praemissis culpabiles reperierint, iuxta earum demerita corrigere, incarcerare, punire et mulctare, necnon in singulis provinciarum huiusmodi parochialibus ecclesiis verbum dei fideli populo quotiens expedierit ac eis visum fuerit, proponere et praedicare, omniaque alia et singula in praemissis et circa ea necessaria et opportuna facere et similiter exequi libere et licite valeant, plenam ac liberam eadem auctoritate de novo concedimus facultatem.
Et nihilominus venerabili fratri nostro episcopo Argentinensi per apostolica scripta mandamus, quatenus ipse per se vel alium seu alios praemissa, ubi, quando et quotiens expedire cognoverit fueritque pro parte inquisitorum huiusmodi seu alterius eorum legitime requisitus, solemniter publicans, non permittat eos per quoscumque super hoc contra praedictarum et praesentium literarum tenorem quavis auctoritate molestari seu alias quomodolibet impediri; molestatores et impedientes et contradictores quoslibet et rebelles, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, praeeminentiae, nobilitatis et excellentiae aut conditionis fuerint et quocumque exemptionis privilegio sint muniti, per excommunicationis, suspensionis et interdicti ac alias etiam formidabiliores, de quibus sibi videbitur, sententias, censuras et poenas, omni appelatione postposita, compescendo, et etiam legitimis super bis per cum servandis processibus, sententias ipsas, quotiens opus fuerit, aggravare et reaggravare auctoritate nostra procuret, invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis. Non obstantibus praemissis et constitutionibus et ordinationibus apostolicis contrariis quibuscunque. Aut si aliquibus communiter vel divisim ab apostolica sit sede indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint, per literas apostolicas non facientes plenam et expressam, ac de verbo ad verbum, de indultu huiusmodi mentionem, et qualibet alia dictae sedis indulgentia generali vel speciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam praesentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus huiusmodi gratiae impediri valeat, quomodo libet vel differri, et de quacumque, toto tenore habenda, sit in nostris literis mentio specialis. Nulli ergo omnjno hominum liceat hanc paginam nostrae declarationis, extensionis, concessionis et mandati infringere, vel ei ausu temerario contraiare. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum
Datum Romae apud S. Petrum, anno incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto, nonis Decembris, pontificatus nostri anno primo.
5 dicembre 1484
Desiderando con tutto il cuore, come richiede la cura del nostro dovere pastorale, che la fede cattolica accresca e si diffonda ovunque e che ogni corruzione ereticale sia allontanata dalla Cristianità, Noi volentieri enunciamo nuovamente disposizioni e ordini affinché il nostro pio desiderio risulti efficace e, una volta estirpati tutti gli errori grazie all’azione del nostro ministero, come il sarchiello usato con prudenza, lo zelo della Fede e la sua osservanza vengano più fortemente impressi nell’animo dei fedeli.
1. Abbiamo ultimamente saputo, con afflizione, che in molte regioni della Germania settentrionale parecchie persone, uomini e donne, incuranti della propria salvezza e sviati dalla vera Fede, si danno ai diavoli incubi e succubi. Mediante incantesimi, formule, scongiuri e ogni altro abominevole sortilegio criminale operano affinché le donne abortiscano, e siano isteriliti, soppressi e distrutti i feti degli animali, i prodotti della terra, l’uva delle viti, i frutti degli alberi, gli uomini e le donne, gli animali domestici e quelli da soma, le pecore e ogni sorta di bestiame e finanche le vigne, i frutteti, i prati, i pascoli, i cereali, il frumento e ogni altra specie di verdura. Cercano di impedire gli uomini di generare, alle donne di concepire, e di rendere impossibile ai coniugi di compiere il loro dovere sponsale. Non temono di rinnegare, con bocca sacrilega, la fede ricevuta col santo battesimo, ne di compiere e perpetrare un gran numero di altre nefandezze e delitti, istigati dal nemico del genere umano, mettendo così in pericolo le loro anime, offendendo la divina maestà e divenendo esempio scellerato e scandalo per molti.
E ciò, nonostante i nostri diletti figli Enrico Insistoris e Giacomo Sprenger, domenicani entrambi e professori di teologia, siano stati nominati inquisitori della corruzione ereticale con lettere apostoliche ancora del tutto valide; e ciò nonostante alcuni chierici e laici di quelle parti, presumendo di saperne più di quanto non occorra, per il fatto che nelle lettere di nomina non sono espressamente e individualmente indicate province, città, diocesi, terre e luoghi, unitamente alle persone e ai loro delitti, non si vergognano di sostenere che la validità di tali lettere non si estende, se non in minima parte, alle regioni indicate e che, pertanto, i sopraindicati inquisitori non sono investiti di autorità sufficiente per procedere alla punizione, alla carcerazione, e alla correzione degli eccessi e dei crimini commessi dagli individui prima descritti. La conseguenza di questo stato di cose è che, in tutte queste terre, tali eccessi e tali crimini restano impuniti con danno evidente delle anime e a discapito della salvezza eterna.
2. Pertanto, in virtù della nostra dignità apostolica, noi desideriamo venga rimosso ogni ostacolo che possa intralciare l’attività dei suddetti inquisitori, affinché non si diffonda ulteriormente il morbo della corruzione ereticale e gli altri delitti di simile natura, e non si arrechi danno agli innocenti.
3. Sospinti a questo dalla cura della fede, stabiliamo pertanto con la presente che, per tutte le terre predette, sia consentito ai succitati inquisitori di svolgere il loro ufficio e procedere, secondo il loro pieno arbitrio, alla punizione, alla carcerazione, e alla correzione di quelle persone per gli eccessi e i crimini prima indicati, come se nelle lettere sopra citate fossero state espressamente e individualmente indicate province, città, diocesi, terre e luoghi unitamente alle persone e ai loro delitti.
Traduzione di di S. Abbiati, A. Agnoletto, M. R. Lazzati. In “La Stregoneria” Mondadori, Milano 1984

Please follow and like us:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *